• medali
  • SMART COMPETITION 20
  • SMART COMPETITION 20

SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO TELAH MEMBUKA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2023/2024

Kontak Kami


SMP MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO

NPSN : 20301881

Jl.Perintis Kemerdekaan NO.6 Purwokerto 53141


smpmuh1pwt@yahoo.com

TLP : (0281) 637782


          

Pencarian

LOMBA POSTER “NJAGI KERESIKAN BADAN UGI LINGKUNGAN”
MuOne News, Purwokerto


Bingkai-bingkai gambar poster ketingal sae dipriksani prayoginipun karya ingkang mboten lekang dumateng wekdal. Sang kreator kenginga bangga karyanipun dipasang mraosi dinding sekolah. Kados dipunlanggengaken, karya piyambakipun sedaya angsal apresiasi ingkang sae. Karya-karya menika sedaya dados kreasi ingkang kepilih dados juara lebet lomba ndamel poster ingkang kagungan tema ‘ngreksa keresikan diri kaliyan lingkungan’. Sang kreator menika pamimpang ingkang asalipun saking kelas 7, 8 kaliyan 9 ingkang naminipun;


KELAS 7  1. RAKHSHAND NAUFAL ADHAM RAFANI, 7C

  2. SHERIL KARIMA ELFIRA, 7D
KELAS 8  1. SAFA ALZENA TINTOYO, 8B

  2. RACHEL ARDELIA FIRMANSYAH, 8C
KELAS 9  1. SYIFA NURROHMAN AZIZAH, 9A

  2. INEZ LA QUEENA IRHAB, 9G


 
Temtu dados pamimpang, kajawi kebanggaan ingkang disandang, piyambakipun sedaya angsal bingkisan bebingah.


Wekdal menika juri lombanipun asma ibu Utik Tisnowati Purwaningsih, S.Pd, Dwi Scativana Isnaeni, S.Pd kaliyan Rusli, S.Pd.


Tujuan dipunwontenaken lomba menika kagem pamucalan karakter siswa, kersanipun mbiasakaken resik kagem badan kiyambak kaliyan pradunten dumateng keresikan lingkungan kaliyan tumut nanggel wangsul lebet pengelolaan sampah wonten sekolah kaliyan lingkungan masyarakat.


Bu Utik ugi ngendika siswa antusias sanget tumut lomba menika, kayektosan kaliyan kathahipun siswa ingkang tumut lomba menika. Siswa pamimpang mresentasikaken karya kagem kepraduntenan dhateng keresikan, mbucal sampah wonten panggenipun kaliyan minimalisiraken sampah plastik.


 #lomba poster ‘Njagi Keresikan Badan ugi Lingkungan’ January 27, 2023 (SH) Jika Anda berbicara Bahasa Indonesia, sila klik tautan berikut;


https://www.smpmuh1pwt.sch.id/files/lomba_poster_feb_2023/lomba_poster_menjaga_kebersihan_diri_dan_lingkungan.pdf


If you speak English, please click the following link;


https://www.smpmuh1pwt.sch.id/files/lomba_poster_feb_2023/poster_competition_keeping_yourself_and_environment_clean.pdf


 


 Share This Post To :
Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas :

Nama :

E-mail :

Komentar :

          

Kode :

 

Komentar :

Pengirim : SRI RAHAYUNINGSIH -  [srahayuningsih278@gmail.com]  Tanggal : 07/02/2023

Alhamdulullah, ternyata antusias siswa dalam lomba ini luar biasa, keren lah Siswa dan guru2nya
Terimakasih n selamat kepada para juara   Kembali ke Atas